At Minimal Capacity

“Kung may tao sa office… pakigalaw ang mouse.” It’s business as usual at Woo aka ‘Parang Normal Activity’. Join us on our haunted O.T…. Office Tour!