Transparency in Business

Para sa aming mga taga-J. Romero, transparency is our main philosophy.

Walang dapat itago. Walang dapat i-sikreto.

Kaya sa umpisa pa lang, inamin na namin na kailangang mag-work-from-home para maka-survive ang ahensya. It was an obvious decision, and everyone agreed that this was necessary.

‘Di biro ang simula ng bagong pagdaraanan namin. Dahil kami ang pinakauna sa advertising industry na nagpatupad ng permanent work-from-home set-up, bawat galaw at desisyon ay pinag-aralang mabuti to make sure that we are still safe, intact, and efficient.

Transparency is our key to staying in sync with the times.
Acknowledging the truth that there will be roadblocks along the way helps us to move forward.
 


Because we’re making the transition, marami kaming ginawa. Take a look at what we did.